Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Välkommen på första majbuffé!

Anmäl dig så fort som möjligt! Det finns nu lediga platser och det blir två dukningar i Donatorn. Klockan 11.30 och klockan 14.00. Uppge vilken dukning som önskas.
15.04.2014 kl. 11:03

I höst bär det av till Viborg -Vapenstilleståndets 70-års resa

Välkommen med till Viborg 6-7 september 2014 på vapenstilleståndets 70-års resa.
11.04.2014 kl. 13:31

Ändring beträffande Gilleaftonen 10 april 2014

VD Jukka Hienonen, SRV, ersätts av kommunikationsdirektör Taneli Hassinen
10.04.2014 kl. 10:10

WhiskyGillare - boka 16.4.2014!

Nästa whiskytasting hålls den 16 april, inte den 25 april som det felaktigt står i april Gilleinfot.
28.03.2014 kl. 13:08

Nya barnsjukhuset 2017-insamling

En insamling till förmån för det nya barnsjukhuset inbringade 1010 euro Gilleaftonen den 13 mars, då Anne Berner berättade om det nationella projektet.
24.03.2014 kl. 13:07

Verksamhetsberättelsen 2013

Läs Gillets verksamhetsberättelse i sin helhet nedan.
17.03.2014 kl. 10:14

Gillets traditionella första maj lunch

Nu kan du anmäla dig och ditt sällskap till Gillets festliga 1 maj lunchbuffé som hålls i Donatorn. Första dukningen kl. 11.30 Andra dukningen kl. 14.00
14.04.2014 kl. 12:48

Nuvarande stadgarna

Handelsgillets stadgar som godkändes 2003
11.03.2014 kl. 11:38

Stadgeändringsförslaget

Vid vårmötet, som hålls den 20 mars, behandlas bl.a. förslag till nya stadgar. Se länken nedan.
11.03.2014 kl. 10:43

Vårmöte den 20 mars 2014

Medlemmarna kallas till vårmöte 20.3 klockan 17.30. Se kallelsen nedan
11.03.2014 kl. 10:38