Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Verksamhetsberättelsen 2015

Huvudvikten låg på Gilleaftnarna och tisdagsluncherna med högklassiga föredrag. Tillställningarna och festerna var välbesökta.
06.04.2016 kl. 10:29

Kristian Stenius presentation från Gilleaftonen 25.2.16:

Här kan du se Gillebroder Kristian Stenius presentation i sin helhet.
04.03.2016 kl. 10:35

Clarissa Köhler verksamhetsledare för Handelsgillet

Styrelsen för Handelsgillet i Helsingfors r.f. har utsett ekonomie magister Clarissa Köhler, 47, till verksamhetsledare för Handelsgillet. Hon tillträder tjänsten den 1 februari 2016. Den nuvarande verksamhetsledaren Roger Rajalin avgår med pension.
11.01.2016 kl. 10:03

FULLBOKAD! Ljubljana 11-14 maj 2016

Vårresan (avecresa) går till Slovenien och pittoreska Ljubljana den 11-14 maj. Anmälningar tas emot fr.o.m. 5 januari.
05.01.2016 kl. 10:24

Nytt inför 2016: Midvinterfest i januari! FULLBOKAD

Den 30 januari slås klackarna i taket i festsalen då det ordnas en midvinterfest avec.
05.11.2015 kl. 09:54

Jullunch avec den 10 december

Välkommen på Gillets traditionsenliga jullunch den 10 december i festsalen klockan 12.00! Julgubben och Lucia kommer också.
04.11.2015 kl. 10:15

Seminariet på Hanken den 2 november 2015

Välkommen med på seminariet "Världen förändras, hur svarar Finland?" Festsalen är nu fullbokad. Vi tar ännu emot anmälningar till auditorium Maximum ovanom festsalen där man kan följa med seminariet via videoprojektor.
22.10.2015 kl. 09:57

WhiskyGillare OBS! Hki Distilling Company kl. 16.30!

WhiskyGillet besöker The Helsinki Distilling Company 14.10.2015 klockan 16.30 - ej kl 14.00 som det står i Gilleinfo.
28.09.2015 kl. 12:52

Exkursion för gillebröder till Syndalen den 3 september 2015

Avfärd från Kaserntorget kl 10.00. Kommendör Carl-Magnus Wasenius tar emot oss i det förnyade lägerområdet Syndalen.
29.06.2015 kl. 10:09

Besök till Tjusterby Gård och Konstfabriken den 13 augusti 2015

Avfärd med Kaj Forsbloms buss från Kaserntorget kl 10.00. Gillebröderna besöker Tjusterby Gård i Pernå med gillebroder Christer Antell som värd. Dessutom intar vi lunch på Bistro Sinne i Borgå och besöker Konstfabriken innan vi återvänder till Kaserntorget kl 18.45
29.06.2015 kl. 09:58