Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Operafestivalen i Nyslott

Handelsgillet ser "La Traviata" av Giuseppi Verdi den 23 juli med 34 deltagare.
29.06.2015 kl. 09:52

Sommarens öppethållningstider

Klubben öppen hela sommaren 9.00-22.00 (må-ti) och 9.00-24.00 (ons-lör). Söndagar stängt. Kansliet stängt i juli.
07.05.2015 kl. 10:37

Styrelsens stadgeförslag godkändes

På vårmötet den 16 april 2015 behandlades styrelsens förslag till stadgeändringar för andra gången. Förslaget godkändes med rösterna 78-10.
17.04.2015 kl. 10:42

Vårmöte den 16 april 2015 klockan 18.00

På vårmötet behandlas Handelsgillets bokslut och ärenden som nämns i paragraf 13 i stadgarna. Dessutom behandlas godkännande av styrelsens förslag till nya stadgar, andra behandlingen.
13.04.2015 kl. 09:59

Utflykt: Gumbostrand Konst & Form den 7 maj

Torsdagen den 7 maj besöker Gillet Konst & Form i Sibbo, där vi ser utställningen "Stor värld- liten människa" av Netta Tiitinen.
08.04.2015 kl. 10:19

FULLBOKAD: Fira 1 maj på Gillet!

Den traditionella förstamaj-lunchen hålls i år klockan 13.00 i Donatorn (en dukning). Vi har drygt 80 platser - men var snabb, de brukar gå åt i rask takt.
31.03.2015 kl. 10:13

Extraordinärt föreningsmöte 26.03.2015

Styrelsens stadgeförslag till extraordinärt föreningsmöte torsdagen den 26 mars klockan 17 i Donatorn.
10.03.2015 kl. 11:51

Sommarlunch i Riga 1-2 juni, avec

Sommargillets traditionella tisdagslunch (avec) hålls detta år i Riga. Vi tar flyget från Helsingfors-Vanda flygplats måndagen den 1 juni kl. 9.30 och anländer till Lettlands huvudstad kl 10.40.
02.03.2015 kl. 13:12

Förslaget till nya stadgar

Här finner du styrelsens förslag till nya stadgar inför den andra behandlingen på det extraordinära föreningsmötet i Donatorn den 29 januari kl 16.30.
16.01.2015 kl. 13:03

Upplev La Traviata och Nyslott!

Upplevelseresan (avec) går detta år till Nyslotts operafestival 23-24 juli 2015, där vi ser La Traviata av Giuseppi Verdi, kryssar på Saimen och på hemvägen besöker vi Finlands största trädsamling: Arboretum Mustila.
09.01.2015 kl. 12:21