Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Läget på gården

Innergården börjar bli redo för gjutning av golv. På bakgården är det ännu barskrapat, men även den ska få en snygg beläggning.
17.03.2020 kl. 13:24

Vårens program inställt

Tyvärr måste vi ställa in hela Handelsgillets planerade program för resten av våren på grund av COVID-19-situationen. 
17.03.2020 kl. 13:08

Handelsgillets kansli

Kansliet delvis på distans på grund av coronaviruset
15.03.2020 kl. 20:33

Följ med handelsgillet.fi för information hur coronasituationen påverkar vårens program

Handelsgillets styrelse sammanträder måndagen 16.3, hemsidan uppdateras kontiuerligt.
13.03.2020 kl. 12:27

Så undviker vi coronasmitta

När det gäller coronaviruset hänvisar Handelsgillets styrelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL).
10.03.2020 kl. 22:25

Isolering och armering läggs på plats

Arbetet på innergården går raskt framåt. Nu radas isoleringsmaterial och armeringsjärn ut över hela innergården.
06.03.2020 kl. 11:14

Idag bärs armeringsjärn in på gården

Igår packades och jämnades ytan på innergården
05.03.2020 kl. 13:01

Gjutning gjord på innergården och gården fylls ut

Arbetet på innergården ger nu synligt resultat
03.03.2020 kl. 13:37

Medlemsfakturor per e-post 28 februari

Medlemsavgiftsfakturorna sänds ut fredagen den 28 februari per e-post. Som avsändare står noreply@desky.fi. Rubriken på e-posten kommer att vara Faktura från Handelsgillet i Helsingfors r.f. Den som inte uppgett någon e-postadress får sin faktura per vanlig post.
28.02.2020 kl. 09:10

Fakturorna för medlemsavgiften sänds ut per e-post, men först kommer en förfrågan via Desky.

För att säkerställa att medlemmarnas e-postadresser är korrekta sänder kansliet först ut en e-postförfrågan via vårt nya Desky-register som man bör godkänna (görs med ett klick). Fakturorna för medlemsavgiften sänds därefter ut per e-post.
25.02.2020 kl. 09:53