Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Springboard-mentorskap, något för dig?

Som ett led i samarbetet med Hanken förmedlar vi information om ett frivilligt mentorskapsinitiativ som kommit till Handelsgillet från Hankens studentkårs styrelse. Syftet med Hanken-entreprenörernas nygrundade aktiebolag Springboard är att få fler studerande vid Hanken att bli företagare. Pilotprogrammets fokus ligger på att ta fram innovativa lösningar för att tackla konsekvenserna av Covid-19. Mentorns uppgift är att stöda studerandena i idéutvecklingen. Kunde detta vara något för dig?
30.03.2020 kl. 09:13

Fastighetsinfo

Arbetena fortskrider hela tiden om än coronavirusepidemin naturligtvis också påverkar Handelsgillets fastighetsprojekt.
27.03.2020 kl. 12:28

Fint och slätt betonggolv på innergården

I går under perfekta väderförhållanden göts innergårdens betonggolv.
26.03.2020 kl. 12:51

Nu gjuts golvet på innergården!

Idag kom betongbilarna och gjutningen är i full gång. Långa slangar har dragits genom portgången och betongen sprutas ut över den underliggande konstruktionen på innergården.
25.03.2020 kl. 09:36

Värmeslingor på plats

Arbetet går framåt med gårdens golvbeläggning. Nu är värmeslingorna på plats.
23.03.2020 kl. 11:52

Läget på gården

Innergården börjar bli redo för gjutning av golv. På bakgården är det ännu barskrapat, men även den ska få en snygg beläggning.
17.03.2020 kl. 13:24

Vårens program inställt

Tyvärr måste vi ställa in hela Handelsgillets planerade program för resten av våren på grund av COVID-19-situationen. 
17.03.2020 kl. 13:08

Handelsgillets kansli

Kansliet delvis på distans på grund av coronaviruset
15.03.2020 kl. 20:33

Följ med handelsgillet.fi för information hur coronasituationen påverkar vårens program

Handelsgillets styrelse sammanträder måndagen 16.3, hemsidan uppdateras kontiuerligt.
13.03.2020 kl. 12:27

Så undviker vi coronasmitta

När det gäller coronaviruset hänvisar Handelsgillets styrelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL).
10.03.2020 kl. 22:25