Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Dagordning för bokslutsmöte 30.09.2020

Bokslutsmötets dagordning hittas via länken nedan.
09.09.2020 kl. 11:30

Verksamhetsberättelse 2019 - kompletterad version

Den enligt styrelsens beslut kompletterade versionen av Handelsgillets verksamhetsberättelse hittar du via länken nedan.
09.09.2020 kl. 11:13

Glasmålningar pryder nya klubbrummet

Tre fönster med fina glasmålningar har fått tillbaka sin hedersplats i andra våningen efter flera år i källarförvar.
31.08.2020 kl. 13:08

Arbetet med taket fortsätter

Arbetet med yttertaket och ventilationen fortskrider enligt planerna. Här de senaste bilderna från Handelsgillets stora saneringsprojekt.
31.08.2020 kl. 10:17

Bokslutsmöte 30.09.2020

Handelsgillets ordinarie föreningsmöte: bokslutsmöte
28.08.2020 kl. 13:08

Extra föreningsmötet - styrelsens förslag godkändes i sin helhet

Styrelsens förslag godkändes i sin helhet av det extra föreningsmötet den 27 augusti 2020
28.08.2020 kl. 10:39

Gilleaftnar varannan vecka, tisdagsluncher en gång i månaden

Under hösten kommer Gilleaftnar hållas ungefär varannan vecka i Hagnäs, i Graniittilinnas lokaler. Tisdagsluncher ordnas såsom hittills under exilen gång i månaden i Brages sal på Kaserngatan 28.
28.08.2020 kl. 09:23

Extra föreningsmöte den 27 augusti 2020

Torsdagen den 27 augusti kl. 18.00 kallas till extra föreningsmöte i Paasitorni vid Paasivuorigatan 5 A.
17.08.2020 kl. 15:12

Klubbutrymmena får fina golv

Festsalens gamla parkettgolv från slutet av 1950-talet har nu slipats och lackats och i Klubbrummet är det förberedande arbetet igång inför den splitternya parketten som ska läggas inom kort.
10.08.2020 kl. 09:54

Kräftskivan är inhiberad

Tyvärr är kräftskivan den 20.8.2020 inhiberad för att utesluta eventuell smittspridning under ett medlemsevenemang.
10.08.2020 kl. 08:48