Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Handelsgillets verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelsen för år 2019 publiceras efter att bokslutsmötet hållits.

Observera att fastigheten är under ombyggnad hösten 2019 och våren 2020, under den här tiden finns inga klubbutrymmen!

Kabinett finns igen till förfogande fr.o.m. september 2020. På denna webbplats uppdateras anvisningar om hur och när man kan boka kabinett.

 

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande

Rolf Gallen

Hedersmedlemmar

Sune Almqvist 

Lasse Koivu 

Berndt-Johan von Konow 

Bror Krause 

Göran Åhman

Hedersbröder

Rainer Björkell 

Bror Hagman

Sven-Olof Kullberg

Hans Westerberg 


Om Brödrafonden

 

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

Stöd Handelsgillet

 

Skråväsendet

Skråväsendets understödsblankett

Testamenten

Testamente-modell

 

 

 

Info

Operafestivalen i Nyslott

Handelsgillet ser "La Traviata" av Giuseppi Verdi den 23 juli med 34 deltagare.
29.06.2015 kl. 09:52

Sommarens öppethållningstider

Klubben öppen hela sommaren 9.00-22.00 (må-ti) och 9.00-24.00 (ons-lör). Söndagar stängt. Kansliet stängt i juli.
07.05.2015 kl. 10:37

Styrelsens stadgeförslag godkändes

På vårmötet den 16 april 2015 behandlades styrelsens förslag till stadgeändringar för andra gången. Förslaget godkändes med rösterna 78-10.
17.04.2015 kl. 10:42

Vårmöte den 16 april 2015 klockan 18.00

På vårmötet behandlas Handelsgillets bokslut och ärenden som nämns i paragraf 13 i stadgarna. Dessutom behandlas godkännande av styrelsens förslag till nya stadgar, andra behandlingen.
13.04.2015 kl. 09:59

Utflykt: Gumbostrand Konst & Form den 7 maj

Torsdagen den 7 maj besöker Gillet Konst & Form i Sibbo, där vi ser utställningen "Stor värld- liten människa" av Netta Tiitinen.
08.04.2015 kl. 10:19

FULLBOKAD: Fira 1 maj på Gillet!

Den traditionella förstamaj-lunchen hålls i år klockan 13.00 i Donatorn (en dukning). Vi har drygt 80 platser - men var snabb, de brukar gå åt i rask takt.
31.03.2015 kl. 10:13

Extraordinärt föreningsmöte 26.03.2015

Styrelsens stadgeförslag till extraordinärt föreningsmöte torsdagen den 26 mars klockan 17 i Donatorn.
10.03.2015 kl. 11:51

Sommarlunch i Riga 1-2 juni, avec

Sommargillets traditionella tisdagslunch (avec) hålls detta år i Riga. Vi tar flyget från Helsingfors-Vanda flygplats måndagen den 1 juni kl. 9.30 och anländer till Lettlands huvudstad kl 10.40.
02.03.2015 kl. 13:12

Förslaget till nya stadgar

Här finner du styrelsens förslag till nya stadgar inför den andra behandlingen på det extraordinära föreningsmötet i Donatorn den 29 januari kl 16.30.
16.01.2015 kl. 13:03

Upplev La Traviata och Nyslott!

Upplevelseresan (avec) går detta år till Nyslotts operafestival 23-24 juli 2015, där vi ser La Traviata av Giuseppi Verdi, kryssar på Saimen och på hemvägen besöker vi Finlands största trädsamling: Arboretum Mustila.
09.01.2015 kl. 12:21