Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har ca 850 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar ett tiotal klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Handelsgillets stadgar


Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Gilleaftnarna

Middagspriserna har justerats för att vi ska få ännu bättre mat, detta baserat på återkoppling från medlemmarna.
21.09.2021 kl. 14:15

Datum för höstens program

Här finner du Handelsgillets program för hösten 2021
09.09.2021 kl. 10:24

Höstens program

På denna webbplats här under 'Info' kommer höstens Gilleprogram att publiceras ännu denna vecka.
07.09.2021 kl. 14:42

Fullsatt på Gille-starten

Efter en paus på nästan två och ett halvt år var det dags för en första Gilleafton i de egna, dessutom nyrenoverade, utrymmena igen. Starten var festlig med gillebröder som slöt upp i smoking och kan på alla sätt betraktas som en succé. Det fanns plats för 75 deltagare, anmälningslistan var fulltecknad och närvaron 100-procentig, då samtliga anmälda dök upp.
03.09.2021 kl. 09:07

Klubbrummet är öppet

För medlemmar som ännu inte löst ut sina kort öppnas dörren under krogens öppettider av restaurangens personal.
25.08.2021 kl. 14:25

Försiktighetsåtgärder för trevliga och trygga evenemang

Det är trevligt att Handelsgillet kan ordna verksamhet igen! Bekanta er dock med gällande försiktighetsåtgärder som här nedanför redogörs för.
16.08.2021 kl. 10:23

Kräftskivan den 24 augusti är en avec tillställning men det går naturligtvis också att anmäla sig utan sällskap

Vi kan alltså ordna kräftskivan som planerat. Alla deltagare ombes bekanta sig med de åtgärder som vi bör iaktta p.g.a. coronasituationen.
02.08.2021 kl. 11:13

Bekräftelsemails kan dröja eller hamna i skräppostlådan

Weebhuset har infomerat oss om att de håller på att uppdatera webbsajtens svarsmailsfunktion
20.07.2021 kl. 10:05

Kräftsäsongen inleds den 21.7

I väntan på Handelsgillets egen kräftskiva den 23 augusti här restaurang GILLET Bar & Bistros kräftmeny:
19.07.2021 kl. 14:44

Rökning är strängt förbjuden i hela Gårdsfastigheten

Man får inte röka i vare sig Klubbrum, Biljardsal eller restaurangens utrymmen.
18.06.2021 kl. 11:17