Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har cirka 1 000 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns igen till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersordförande
Rolf Gallen

Hedersmedlemmar
Sune Almqvist
Lasse Koivu

Bror Krause
Göran Åhman

Hedersbröder
Rainer Björkell

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Hans Westerberg 

Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Fastighetsprojektet – styrelsen informerar

Yttertakets lösning i gårdsfastigheten är ännu inte fastslagen.
03.06.2020 kl. 16:02

Väggmålningarna och -panelerna restaureras

Firman Kollaasi ska under ledning av konservator Hanna Rotonen putsa väggmålningarna av Karin Mascitti-Slotte från år 1929 i det blivande klubbrummet samt restaurera de mörkt valnötsfärgare väggpanelerna.
28.05.2020 kl. 11:07

Kristi himmelsfärdsdag

Kansliet är obemannat både på torsdag och fredag
20.05.2020 kl. 19:39

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Fastighetsprojektet avancerar, vi räknar med att allt ska vara klart i tid för höstens program. 
18.05.2020 kl. 21:00

Gårdsfasad och tak: dagsläget

Taket är nu intäckt och håligheterna där glastaket ska fästas är under arbete.
13.05.2020 kl. 11:13

Restaurangköket och innergården

I Handelsgillets blivande kök på bottenvåningen i gårdsbyggnaden har man gjutit golv och och dragit rör. På byggnadens ytterväggar mot innergården finns nu markeringar som visar var det nya glastaket ska fästas.
08.05.2020 kl. 10:57

På gång på Kaserngatan

Gjutningsabetet fortsätter på Handelsgillet, på andra sidan gatan pågår också takreparationer.
05.05.2020 kl. 10:02

Vårresan 2021

Resebyrån har lämnat vår förhandsbetalning ofakturerad och innestående till 2021 då resan planeras genomföras enligt årets planer.
29.04.2020 kl. 09:54

Påminnelsefakturor för medlemsavgifterna har skickats idag

Som avsändare står noreply@desky.fi
24.04.2020 kl. 17:45

Gårdsfastighetens yttertak

Bilder av taket, i strålande solsken. Tyvärr kommer ett vattenläckage i taket att medföra extra kostnader.
22.04.2020 kl. 09:45