Om Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en av landets äldsta föreningar, grundad år 1857, och har ca 900 medlemmar.

Föreningens ändamål är att främja det inhemska näringslivet. Det sker bland annat genom att ordna föredrag och seminarier om aktuella ämnen. Programmet ordnas dels för medlemmar, dels för andra intresserade.

Inom föreningen verkar cirka ett dussin klubbar med olika specialinriktningar. Merparten av all verksamhet sker i den egna fastigheten på Kaserngatan 23. Handelsgillet ställer som allmännyttig förening sina lokaliteter också till andra föreningars och organisationers förfogande.

Kabinett finns till förfogande och kan bokas via restaurangens webbplats www.gillet.fi

Handelsgillets stadgar


Handelsgillets stadgar

Om Brödrafonden

Handelsgillet kan också stöda personer i ekonomiskt trångmål via Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond.

Brödrafondens ansökningsblankett

 

 

 

 

Info

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Fastighetsprojektet avancerar, vi räknar med att allt ska vara klart i tid för höstens program. 
18.05.2020 kl. 21:00

Gårdsfasad och tak: dagsläget

Taket är nu intäckt och håligheterna där glastaket ska fästas är under arbete.
13.05.2020 kl. 11:13

Restaurangköket och innergården

I Handelsgillets blivande kök på bottenvåningen i gårdsbyggnaden har man gjutit golv och och dragit rör. På byggnadens ytterväggar mot innergården finns nu markeringar som visar var det nya glastaket ska fästas.
08.05.2020 kl. 10:57

På gång på Kaserngatan

Gjutningsabetet fortsätter på Handelsgillet, på andra sidan gatan pågår också takreparationer.
05.05.2020 kl. 10:02

Vårresan 2021

Resebyrån har lämnat vår förhandsbetalning ofakturerad och innestående till 2021 då resan planeras genomföras enligt årets planer.
29.04.2020 kl. 09:54

Påminnelsefakturor för medlemsavgifterna har skickats idag

Som avsändare står noreply@desky.fi
24.04.2020 kl. 17:45

Gårdsfastighetens yttertak

Bilder av taket, i strålande solsken. Tyvärr kommer ett vattenläckage i taket att medföra extra kostnader.
22.04.2020 kl. 09:45

Pandemin påverkar byggarbetet

Coronaviruset ställer till det för byggprojektet. Men arbetet i Gillefastigheten fortsätter, dock med iakttagande av diverse försiktighetsåtgärder. Arbetsstyrkan har också krympt en aning till följd av stängda gränser, några estniska och lettiska arbetare har inte kunna resa tillbaka till Finland efter att ha varit hemma. Så här såg det ut under en rundtur i klubbutrymmena och på gården den 15 april.
17.04.2020 kl. 09:45

Titta in i hotellvåningen

Följ med in i hotellet. Så här såg det ut den 15 april då styrelsemedlemmarna Bo Söderholm och Kaj-Erik Lindberg tillsammans med verksamhetsledare Clarissa Köhler gjorde en rundtur med ansvarige byggmästaren Timo Hagelin.
16.04.2020 kl. 09:48

Gillerestauratören ser fram emot hösten

Trots utmaningarna i branschen ser Joonas Keskinen fram emot hösten och de nya utrymmena på Kaserngatan 23.
15.04.2020 kl. 09:08